Spotkania z wychowawcami dla rodziców.
Zapraszamy rodziców uczniów na wywiadówki, które odbędą się w środę 2 grudnia 2015r.:
klasy 1 - 3 :
Godz. 16.00 - spotkanie z wychowawcami w budynku "Starej Szkoły"
przy ul. E. Orzeszkowej 73

klasy 4 - 6:
Godz. 17.15 - rozpoczęcie w auli szkolnej w budynku "Nowej Szkoły" przy ul. J. Kochanowskiego 55 - prelekcja psychologa n/t zagrożenia dopalaczami i narkotykami.
- następnie spotkanie z wychowawcami w klasach.

Spotkanie rodziców z trójek klasowych w auli przy ul. Kochanowskiego 55 o godzinie 18:45.

Zapraszamy również na kiermasz ciast organizowany przez Radę Rodziców oraz kiermasz ozdób świątecznych organizowany przez uczniów.
Nowe zakładki.

Z prawej strony mamy nową zakładkę Konkursy (koniecznie sprawdź) oraz zakładkę dla szóstoklasistów dotyczącą sprawdzianu w 2016 r.
Spotkania z wychowawcami dla rodziców.
Zapraszamy rodziców na wywiadówki, które odbędą się w dniu 23 września 2015r. - środa wg następującego harmonogramu:
16.00 klasy 1 - 3 szkoły podstawowej w budynku przy ul. E. Orzeszkowej 73( "Stara Szkoła")
16.45 klasy 1- 3 gimnazjum w budynku przy ul. J. Kochanowskiego 55 ("Nowa Szkoła")
17. 30 klasy 4-6 szkoły podstawowej w budynku przy ul. J. Kochanowskiego 55( "Nowa Szkoła")

1 WRZEŚNIA 2015 r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016


Msza w kościele:
klasy I-III szkoły podstawowej o godz. 7.45
klasy IV-VI szkoły podstawowej o godz. 9.00
klasy I-III gimnazjum o godz. 10.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie w auli szkolnej w budynku przy ulicy Kochanowskiego 55:
klasy I-III szkoły podstawowej o godz. 8.30
klasy IV-VI szkoły podstawowej o godz. 10.00
klasy I-III gimnazjum o godz. 11.00

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

Szanowni Państwo,
W ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji.
Ministerstwo Edukacji Narodowej już kilka miesięcy temu uruchomiło infolinię, dzięki której bezpłatną pomoc telefoniczną i online mogą uzyskać uczniowie, rodzice i nauczyciele.
Treść informacji znajdziecie tutaj: http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html
Uwaga!! - zmiana na legitymacjach szkolnych!!!
Wszystkie osoby posiadające legitymacje szkolne na starych drukach (bez numeru pesel) proszone są o aktualizację jej w sekretariacie jeszcze przed okresem wakacyjnym.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r., w legitymacjach szkolnych wydanych na drukach według dotychczasowych wzorów, na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia. W przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.
Legitymacje szkolne, wydane na drukach według dotychczasowych wzorów, zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, pod warunkiem, że znajdzie się na nim dopisany numer PESEL ucznia.
Więcej informacji na stronie MEN: http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/pesel-na-legitymacjach-prosba-do-szkol-i-przewoznikow.html