Lodowisko czynne od 13 grudnia 2014r. od godz. 16.00 !!!
Zobacz godziny otwarcia lodowiska
Zapraszamy rodziców na wywiadówki.

Zapraszamy rodziców na wywiadówki, które odbędą się 3 grudnia 2014 roku według następującego harmonogramu:
Szkoła Podstawowa
16.00 - klasy 1-3 w budynku przy ul. Orzeszkowej 73
17.30 - klasy 4-6 budynek przy ul. Kochanowskiego 55
Gimnazjum
16.00 – klasy 1-3 gimnazjum - budynek przy ul. Kochanowskiego 55

Ponadto:
17.00 - zapraszamy wszystkich Rodziców zarówno gimnazjum jak i szkoły podstawowej do auli szkolnej (bud. przy ul. Kochanowskiego 55) na spotkanie dotyczące przyczyn przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży prowadzone przez psychologów -terapeutów z Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii „KONTAKT” w Cieszynie – możliwość zadawania pytań, wymiany uwag.

18.30 - spotkanie trójek klasowych w auli przy ul. J. Kochanowskiego 55.

Dyżur nauczycielski.
Zapraszamy rodziców w dniu 05.11.2014 r. (w środę) na dyżur nauczycielski w godzinach od 16:00 do 18:00.
Spotkania z wychowawcami dla rodziców.
Zapraszamy rodziców w dniu 24.09.2014 r. - środa na spotkania z wychowawcami wg następującego harmonogramu:
- klasy 1-3 szkoły podstawowej godz. 16:00 w bud. przy ul. E. Orzeszkowej 73 - "Stara Szkoła"
- klasy 4 - 6 szkoły podstawowej godz. 16:45 w bud. przy ul. J. Kochanowskiego 55 - "Nowa Szkoła"
- klasy 1-3 gimnazjum godz. 17:30 w bud. przy ul. J. Kochanowskiego 55 - "Nowa Szkoła"

Spotkanie nowej Rady Rodziców odbędzie się o godzinie 18:30 w sali 158 w budynku przy ul. Kochanowskiego 55.

Wyprawka pierwszoklasisty: pdf
Wyprawka szkolna: pdf


1 WRZEŚNIA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015


- klasy 1-3 SP - godz. 10.00 - msza, godz. 11.00 - inauguracja w auli,
- klasy 4-6 SP - godz. 9.00 - msza, godz. 10.00 - inauguracja w auli,
- klasy 1-3 Gimnazjum - godz. 8.00 - msza, godz. 9.00 - inauguracja w auli.

Wszystkie inauguracje odbędą się w auli szkoły przy ul. Kochanowskiego 55