Z A P R A S Z A M Y
rodziców dzieci, które rozpoczynają naukę w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach we wrześniu 2015r. na spotkanie do sali audiowizualnej (SP Zebrzydowice, ul.Orzeszkowej 73 - koło \"Świstaka\") w czwartek 21 maja o godz. 16.00
Po spotkaniu istnieje możliwość zwiedzenia szkoły.

Dyrekcja
Zespołu Szkół w Zebrzydowicach


Zapraszamy rodziców na wywiadówki.

Zapraszamy rodziców na wywiadówki, które odbędą się w dniu 13 maja 2015 roku według następującego harmonogramu:
Szkoła Podstawowa
klasy 1-3 w budynku przy ul. Orzeszkowej 73 godz. 16.00 klasy 4-6 budynek przy ul. Kochanowskiego 55 godz.16.00
(wyjątkowo wywiadówka dla klasy 4b odbędzie się we wtorek 12.05.2015 r. o godz. 16:00)

O godzinie 17.00 zapraszamy wszystkich rodziców do auli szkolnej w budynku przy ul. J. Kochanowskiego 55 na spotkanie z:
przedstawicielem policji - prelekcja na temat "Prawnych aspektów posiadania i używania narkotyków oraz innych środków odurzających",
psychologiem uzależnień - prelekcja na temat "przyczyn i objawów uzależnienia od narkotyków i innych środków uzależniających"

Rada Rodziców w dniu 13 maja (podczas wywiadówek) organizuje kiermasz domowych ciast. Pozyskane środki będą wsparciem dla uczennic klas piątych naszej szkoły na wyjazd na turniej koszykówki do Francji.

Gimnazjum
Wywiadówki dla klas 1-3 gimnazjum - budynek przy ul. Kochanowskiego 55 godz. 17.45

Zapraszamy na dzień otwarty "Ze zdrową rybką i skoczną żabką idziemy do szkoły".
7 maja 2015r. w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Orzeszkowej 73 w ramach realizacji projektu "Zdrowa rybka, skoczna żabka…" odbędzie się dzień otwarty, w ramach którego będzie można:
- od 13.00 - 15.00 - zwiedzać budynek szkoły wyposażony m.in. ze środków projektu
- od 13.00 - 14.00 - uczestniczyć w zajęciach otwartych kółka dziennikarskiego i artystyczno - ruchowego

Wiosenna przerwa świąteczna.

W dniach od 2.04 do 7.04.2015 – wiosenna przerwa świąteczna związana ze Świętami Wielkanocnymi.


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY !!!
1 kwietnia 2015r. uczniowie szóstych klas naszej szkoły przystąpią do Sprawdzianu Szóstoklasisty.
Szóstoklasisto zobacz:
- informację dla ucznia dotyczącą przebiegu sprawdzianu,
- sprawdzian - list do Szóstoklasistów.
Informujemy, że w tym dniu do szkoły przychodzą tylko uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej.

Z A P R O S Z E N I E
Uczniowie i Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Zebrzydowicach serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na VIII Wieczór Regionalny, który odbędzie się w dniu 20 marca o godz. 16.30 w auli Zespołu Szkół w Zebrzydowicach, ul. Kochanowskiego 55.
Przedstawienie teatralne "Gościu, siądź pod mym liściem…" przygotowali uczniowie wraz z nauczycielami. Widowisko nawiązuje do kultury i tradycji, zwyczajów Śląska Cieszyńskiego, a język gwary cieszyńskiej przypomina nam o mowie naszych przodków.

Serdecznie zapraszamy
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
Zespołu Szkół w Zebrzydowicach


W związku z chorobą p. K. Kędziora nie będzie zajęć na basenie w dniach 16 - 17.02.2015r. (poniedziałek, wtorek). Uczniowie mający basen w tych dniach proszeni są o przyniesienie strojów na zajęcia wf, a nie na basen.
Ferie na lodowisku
Gry i zabawy dla dzieci przedszkolnych, dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Zebrzydowice.

Zapraszamy codziennie od 2 do 14 lutego 2015r.

Program:
2 luty – gry i zabawy na lodzie (SP od godz. 12:00 do 14:00); hokej dla wszystkich od 20
3 luty – sokole oko (SP od 12:00, gimnazjum od 13:00)
4 luty - hokej dla wszystkich od 20
5 luty – gry i zabawy w grupach, prawie jak Bródka (SP od 12:00, gimnazjum od 13:00)
6 luty – ferie na sportowo (SP od 15:00, gimnazjum od 17:00)
9 luty – tor przeszkód (SP od 12:00, gimnazjum od 13:00); hokej dla wszystkich od 20
10 luty – szkółka hokeja (SP od 16:30 do 18:30)
11 luty – turniej hokeja (gimnazjum od 15:00); hokej dla wszystkich od 20
12 luty – szkółka hokeja (SP od 16:30 do 18:30)
13 luty - biegi sztafetowe (SP od 14:00 do 16:00)
14 luty – walentynki na lodzie (gry i zabawy w parach od 16:00)

Rezerwacje lodowiska dla szkół w Gminie Zebrzydowice od 2 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015r.
poniedziałki - 10.00-12.00 - Szkoła Podstawowa Marklowice
wtorki i czwartki - 10.00-12.00 - Szkoła Podstawowa Zebrzydowice klasy I - III

Bezpłatne udostępnianie lodowiska:
- dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna z terenu Gminy Zebrzydowice
ferie zimowe - od 31.01.2015r. do 15.02.2015r. w godzinach od 10.00 - 21.00
dodatkowe informacje pod numerem telefonu - 882033724

Zapraszamy rodziców na wywiadówki.

Zapraszamy rodziców na wywiadówki, które odbędą się w dniu 28 stycznia 2015 roku według następującego harmonogramu:
Szkoła Podstawowa
16:00 - klasy 4-6 budynek przy ul. Kochanowskiego 55
16:45 - klasy 1-3 w budynku przy ul. Orzeszkowej 73
Gimnazjum
17:15 - klasy 1-3 gimnazjum - budynek przy ul. Kochanowskiego 55

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na jasełka w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach, które odbędą się we wtorek 20 stycznia 2015r. o godz. 17.00 w auli szkolnej, w budynku przy ul. J. Kochanowskiego 55
Lodowisko czynne od 13 grudnia 2014r. od godz. 16.00 !!!
Zapraszamy rodziców na wywiadówki.

Zapraszamy rodziców na wywiadówki, które odbędą się 3 grudnia 2014 roku według następującego harmonogramu:
Szkoła Podstawowa
16.00 - klasy 1-3 w budynku przy ul. Orzeszkowej 73
17.30 - klasy 4-6 budynek przy ul. Kochanowskiego 55
Gimnazjum
16.00 – klasy 1-3 gimnazjum - budynek przy ul. Kochanowskiego 55

Ponadto:
17.00 - zapraszamy wszystkich Rodziców zarówno gimnazjum jak i szkoły podstawowej do auli szkolnej (bud. przy ul. Kochanowskiego 55) na spotkanie dotyczące przyczyn przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży prowadzone przez psychologów -terapeutów z Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii „KONTAKT” w Cieszynie – możliwość zadawania pytań, wymiany uwag.

18.30 - spotkanie trójek klasowych w auli przy ul. J. Kochanowskiego 55.

Dyżur nauczycielski.
Zapraszamy rodziców w dniu 05.11.2014 r. (w środę) na dyżur nauczycielski w godzinach od 16:00 do 18:00.
Spotkania z wychowawcami dla rodziców.
Zapraszamy rodziców w dniu 24.09.2014 r. - środa na spotkania z wychowawcami wg następującego harmonogramu:
- klasy 1-3 szkoły podstawowej godz. 16:00 w bud. przy ul. E. Orzeszkowej 73 - "Stara Szkoła"
- klasy 4 - 6 szkoły podstawowej godz. 16:45 w bud. przy ul. J. Kochanowskiego 55 - "Nowa Szkoła"
- klasy 1-3 gimnazjum godz. 17:30 w bud. przy ul. J. Kochanowskiego 55 - "Nowa Szkoła"

Spotkanie nowej Rady Rodziców odbędzie się o godzinie 18:30 w sali 158 w budynku przy ul. Kochanowskiego 55.

Wyprawka pierwszoklasisty: pdf
Wyprawka szkolna: pdf


1 WRZEŚNIA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015


- klasy 1-3 SP - godz. 10.00 - msza, godz. 11.00 - inauguracja w auli,
- klasy 4-6 SP - godz. 9.00 - msza, godz. 10.00 - inauguracja w auli,
- klasy 1-3 Gimnazjum - godz. 8.00 - msza, godz. 9.00 - inauguracja w auli.

Wszystkie inauguracje odbędą się w auli szkoły przy ul. Kochanowskiego 55