1 WRZEŚNIA 2015 r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016


Msza w kościele:
klasy I-III szkoły podstawowej o godz. 7.45
klasy IV-VI szkoły podstawowej o godz. 9.00
klasy I-III gimnazjum o godz. 10.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie w auli szkolnej w budynku przy ulicy Kochanowskiego 55:
klasy I-III szkoły podstawowej o godz. 8.30
klasy IV-VI szkoły podstawowej o godz. 10.00
klasy I-III gimnazjum o godz. 11.00

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

Szanowni Państwo,
W ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji.
Ministerstwo Edukacji Narodowej już kilka miesięcy temu uruchomiło infolinię, dzięki której bezpłatną pomoc telefoniczną i online mogą uzyskać uczniowie, rodzice i nauczyciele.
Treść informacji znajdziecie tutaj: http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html
Uwaga!! - zmiana na legitymacjach szkolnych!!!
Wszystkie osoby posiadające legitymacje szkolne na starych drukach (bez numeru pesel) proszone są o aktualizację jej w sekretariacie jeszcze przed okresem wakacyjnym.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r., w legitymacjach szkolnych wydanych na drukach według dotychczasowych wzorów, na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia. W przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.
Legitymacje szkolne, wydane na drukach według dotychczasowych wzorów, zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, pod warunkiem, że znajdzie się na nim dopisany numer PESEL ucznia.
Więcej informacji na stronie MEN: http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/pesel-na-legitymacjach-prosba-do-szkol-i-przewoznikow.html

Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych i uprawianie sportów wodnych

Film pt. "Bezpieczne przebywanie w akwenach śródlądowych i korzystanie ze sportów wodnych" przygotowali instruktorzy z Grupy Specjalnej Płetwonurków RP. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej.
Film dostępny pod adresem: https://vimeo.com/130853793

Bilet na autobus !!!

UWAGA !!!
Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusami Linea trans oraz MZK proszeni są o złożenie PODANIA O BILET miesięczny płacony przez szkołę na nowy rok szkolny 2015/2016.
Podania należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 31.07.2015
Druki: doc, pdf
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

W piątek 26 czerwca 2015 r. odbędzie się zakończenie roku szkolnego według następującego harmonogramu:

Szkoła Podstawowa - 9:30 msza,
10:30 akademia (klasy 1-3 SP w szkole przy ul. Orzeszkowej, klasy 4-6 SP w auli szkoły przy ul. Kochanowskiego 55)

Gimnazjum - 8:00 msza,
9:00- zakończenie w auli szkolnej.
Uroczyste zakończenie szkoły podstawowej

Uczniowie klas szóstych wraz z wychowawcami serdecznie zapraszają rodziców na uroczystą akademię z okazji zakończenia szkoły podstawowej, która odbędzie się 23 czerwca 2015 r. o godz. 16:00 w auli szkolnej.
Kiermasz podręczników klas 5 i 6

W dniach 18 - 19 czerwca odbędzie się kiermasz podręczników szkolnych dla klas 5 i 6 SP w godzinach 9.30 - 13.00. Wycenione podręczniki należy przynosić do sali 201 (pracownia fizyczna) od wtorku 16 czerwca. Wraz z opisanymi książkami prosimy przynosić listę podręczników. SU

Dyżur nauczycielski

Zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami w ramach dyżuru nauczycielskiego w dniu 10 czerwca 2015 w godzinach 16.00 - 18.00 - możliwość zapoznania się z sytuacją szkolną dziecka oraz przewidywanymi ocenami na zakończenie roku szkolnego 2014/2015.

O G Ł O S Z E N I E
Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach zaprasza na pierwszy " BASKET STREET ZEBRZYDOWICE"
Impreza odbędzie się w dniu 05 czerwca 2015 roku o godzinie 14.00 na boisku ORLIK w Zebrzydowicach ul. Kochanowskiego 55.
Do udziału zapraszamy wszystkie dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w naszej gminie.
W turnieju mogą brać udział drużyny pięcioosobowe. Drużyny występują w tzw. wolnych piątkach czyli grają trzy osoby z nieograniczoną ilością zmian pozostałych dwóch osób. Zapisy przyjmowane są w dniu turnieju u organizatorów. Drużyna powinna posiadać swoją nazwę i listę imienną zawodników. Drużyny mogą być mieszane. Oraganizator zapewnia :
1. Sprzęt sportowy ( piłki , szarfy)
2. Obsadę sędziowską
3. Napoje
4. Nagrody dla drużyn
5. Super zabawę.
Zapraszamy do udziału wszystkie dzieci i rodziców. Za symboliczną złotówkę do nabycia słodkości.
W RAZIE NIEPOGODY IMPREZA ODBĘDZIE SIĘ W HALI ZESPOŁU SZKÓŁ

Serdecznie zapraszamy
Rada Rodziców
Zespołu Szkół w Zebrzydowicach


Z A P R A S Z A M Y
rodziców dzieci, które rozpoczynają naukę w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach we wrześniu 2015r. na spotkanie do sali audiowizualnej (SP Zebrzydowice, ul.Orzeszkowej 73 - koło \"Świstaka\") w czwartek 21 maja o godz. 16.00
Po spotkaniu istnieje możliwość zwiedzenia szkoły.

Dyrekcja
Zespołu Szkół w Zebrzydowicach


Zapraszamy rodziców na wywiadówki.

Zapraszamy rodziców na wywiadówki, które odbędą się w dniu 13 maja 2015 roku według następującego harmonogramu:
Szkoła Podstawowa
klasy 1-3 w budynku przy ul. Orzeszkowej 73 godz. 16.00 klasy 4-6 budynek przy ul. Kochanowskiego 55 godz.16.00
(wyjątkowo wywiadówka dla klasy 4b odbędzie się we wtorek 12.05.2015 r. o godz. 16:00)

O godzinie 17.00 zapraszamy wszystkich rodziców do auli szkolnej w budynku przy ul. J. Kochanowskiego 55 na spotkanie z:
przedstawicielem policji - prelekcja na temat "Prawnych aspektów posiadania i używania narkotyków oraz innych środków odurzających",
psychologiem uzależnień - prelekcja na temat "przyczyn i objawów uzależnienia od narkotyków i innych środków uzależniających"

Rada Rodziców w dniu 13 maja (podczas wywiadówek) organizuje kiermasz domowych ciast. Pozyskane środki będą wsparciem dla uczennic klas piątych naszej szkoły na wyjazd na turniej koszykówki do Francji.

Gimnazjum
Wywiadówki dla klas 1-3 gimnazjum - budynek przy ul. Kochanowskiego 55 godz. 17.45

Zapraszamy na dzień otwarty "Ze zdrową rybką i skoczną żabką idziemy do szkoły".
7 maja 2015r. w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Orzeszkowej 73 w ramach realizacji projektu "Zdrowa rybka, skoczna żabka…" odbędzie się dzień otwarty, w ramach którego będzie można:
- od 13.00 - 15.00 - zwiedzać budynek szkoły wyposażony m.in. ze środków projektu
- od 13.00 - 14.00 - uczestniczyć w zajęciach otwartych kółka dziennikarskiego i artystyczno - ruchowego

Wiosenna przerwa świąteczna.

W dniach od 2.04 do 7.04.2015 – wiosenna przerwa świąteczna związana ze Świętami Wielkanocnymi.


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY !!!
1 kwietnia 2015r. uczniowie szóstych klas naszej szkoły przystąpią do Sprawdzianu Szóstoklasisty.
Szóstoklasisto zobacz:
- informację dla ucznia dotyczącą przebiegu sprawdzianu,
- sprawdzian - list do Szóstoklasistów.
Informujemy, że w tym dniu do szkoły przychodzą tylko uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej.

Z A P R O S Z E N I E
Uczniowie i Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Zebrzydowicach serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na VIII Wieczór Regionalny, który odbędzie się w dniu 20 marca o godz. 16.30 w auli Zespołu Szkół w Zebrzydowicach, ul. Kochanowskiego 55.
Przedstawienie teatralne "Gościu, siądź pod mym liściem…" przygotowali uczniowie wraz z nauczycielami. Widowisko nawiązuje do kultury i tradycji, zwyczajów Śląska Cieszyńskiego, a język gwary cieszyńskiej przypomina nam o mowie naszych przodków.

Serdecznie zapraszamy
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
Zespołu Szkół w Zebrzydowicach


W związku z chorobą p. K. Kędziora nie będzie zajęć na basenie w dniach 16 - 17.02.2015r. (poniedziałek, wtorek). Uczniowie mający basen w tych dniach proszeni są o przyniesienie strojów na zajęcia wf, a nie na basen.
Ferie na lodowisku
Gry i zabawy dla dzieci przedszkolnych, dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Zebrzydowice.

Zapraszamy codziennie od 2 do 14 lutego 2015r.

Program:
2 luty – gry i zabawy na lodzie (SP od godz. 12:00 do 14:00); hokej dla wszystkich od 20
3 luty – sokole oko (SP od 12:00, gimnazjum od 13:00)
4 luty - hokej dla wszystkich od 20
5 luty – gry i zabawy w grupach, prawie jak Bródka (SP od 12:00, gimnazjum od 13:00)
6 luty – ferie na sportowo (SP od 15:00, gimnazjum od 17:00)
9 luty – tor przeszkód (SP od 12:00, gimnazjum od 13:00); hokej dla wszystkich od 20
10 luty – szkółka hokeja (SP od 16:30 do 18:30)
11 luty – turniej hokeja (gimnazjum od 15:00); hokej dla wszystkich od 20
12 luty – szkółka hokeja (SP od 16:30 do 18:30)
13 luty - biegi sztafetowe (SP od 14:00 do 16:00)
14 luty – walentynki na lodzie (gry i zabawy w parach od 16:00)

Rezerwacje lodowiska dla szkół w Gminie Zebrzydowice od 2 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015r.
poniedziałki - 10.00-12.00 - Szkoła Podstawowa Marklowice
wtorki i czwartki - 10.00-12.00 - Szkoła Podstawowa Zebrzydowice klasy I - III

Bezpłatne udostępnianie lodowiska:
- dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna z terenu Gminy Zebrzydowice
ferie zimowe - od 31.01.2015r. do 15.02.2015r. w godzinach od 10.00 - 21.00
dodatkowe informacje pod numerem telefonu - 882033724

Zapraszamy rodziców na wywiadówki.

Zapraszamy rodziców na wywiadówki, które odbędą się w dniu 28 stycznia 2015 roku według następującego harmonogramu:
Szkoła Podstawowa
16:00 - klasy 4-6 budynek przy ul. Kochanowskiego 55
16:45 - klasy 1-3 w budynku przy ul. Orzeszkowej 73
Gimnazjum
17:15 - klasy 1-3 gimnazjum - budynek przy ul. Kochanowskiego 55

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na jasełka w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach, które odbędą się we wtorek 20 stycznia 2015r. o godz. 17.00 w auli szkolnej, w budynku przy ul. J. Kochanowskiego 55
Lodowisko czynne od 13 grudnia 2014r. od godz. 16.00 !!!
Zapraszamy rodziców na wywiadówki.

Zapraszamy rodziców na wywiadówki, które odbędą się 3 grudnia 2014 roku według następującego harmonogramu:
Szkoła Podstawowa
16.00 - klasy 1-3 w budynku przy ul. Orzeszkowej 73
17.30 - klasy 4-6 budynek przy ul. Kochanowskiego 55
Gimnazjum
16.00 – klasy 1-3 gimnazjum - budynek przy ul. Kochanowskiego 55

Ponadto:
17.00 - zapraszamy wszystkich Rodziców zarówno gimnazjum jak i szkoły podstawowej do auli szkolnej (bud. przy ul. Kochanowskiego 55) na spotkanie dotyczące przyczyn przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży prowadzone przez psychologów -terapeutów z Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii „KONTAKT” w Cieszynie – możliwość zadawania pytań, wymiany uwag.

18.30 - spotkanie trójek klasowych w auli przy ul. J. Kochanowskiego 55.

Dyżur nauczycielski.
Zapraszamy rodziców w dniu 05.11.2014 r. (w środę) na dyżur nauczycielski w godzinach od 16:00 do 18:00.
Spotkania z wychowawcami dla rodziców.
Zapraszamy rodziców w dniu 24.09.2014 r. - środa na spotkania z wychowawcami wg następującego harmonogramu:
- klasy 1-3 szkoły podstawowej godz. 16:00 w bud. przy ul. E. Orzeszkowej 73 - "Stara Szkoła"
- klasy 4 - 6 szkoły podstawowej godz. 16:45 w bud. przy ul. J. Kochanowskiego 55 - "Nowa Szkoła"
- klasy 1-3 gimnazjum godz. 17:30 w bud. przy ul. J. Kochanowskiego 55 - "Nowa Szkoła"

Spotkanie nowej Rady Rodziców odbędzie się o godzinie 18:30 w sali 158 w budynku przy ul. Kochanowskiego 55.

Wyprawka pierwszoklasisty: pdf
Wyprawka szkolna: pdf


1 WRZEŚNIA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015


- klasy 1-3 SP - godz. 10.00 - msza, godz. 11.00 - inauguracja w auli,
- klasy 4-6 SP - godz. 9.00 - msza, godz. 10.00 - inauguracja w auli,
- klasy 1-3 Gimnazjum - godz. 8.00 - msza, godz. 9.00 - inauguracja w auli.

Wszystkie inauguracje odbędą się w auli szkoły przy ul. Kochanowskiego 55