Dyżur nauczycielski.
Zapraszamy rodziców w dniu 05.11.2014 r. (w środę) na dyżur nauczycielski w godzinach od 16:00 do 18:00.
Spotkania z wychowawcami dla rodziców.
Zapraszamy rodziców w dniu 24.09.2014 r. - środa na spotkania z wychowawcami wg następującego harmonogramu:
- klasy 1-3 szkoły podstawowej godz. 16:00 w bud. przy ul. E. Orzeszkowej 73 - "Stara Szkoła"
- klasy 4 - 6 szkoły podstawowej godz. 16:45 w bud. przy ul. J. Kochanowskiego 55 - "Nowa Szkoła"
- klasy 1-3 gimnazjum godz. 17:30 w bud. przy ul. J. Kochanowskiego 55 - "Nowa Szkoła"

Spotkanie nowej Rady Rodziców odbędzie się o godzinie 18:30 w sali 158 w budynku przy ul. Kochanowskiego 55.

Wyprawka pierwszoklasisty: pdf
Wyprawka szkolna: pdf


1 WRZEŚNIA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015


- klasy 1-3 SP - godz. 10.00 - msza, godz. 11.00 - inauguracja w auli,
- klasy 4-6 SP - godz. 9.00 - msza, godz. 10.00 - inauguracja w auli,
- klasy 1-3 Gimnazjum - godz. 8.00 - msza, godz. 9.00 - inauguracja w auli.

Wszystkie inauguracje odbędą się w auli szkoły przy ul. Kochanowskiego 55