SZKOŁA BEZPIECZNEGO INTERNETU

Program Szkoła Bezpiecznego Internetu ma pomóc Rodzicom i Nauczycielom w wychowaniu dzieci do Internetu. Nauczyciele oraz opiekunowie, chcąc zapewnić bezpieczeństwo swoim wychowankom, muszą zdobyć podstawową wiedzę na temat funkcjonowania sieci oraz kwestii prawnych z tym związanych. Z myślą o szkołach, przygotowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, specjalny program certyfikacji. Każda szkoła w Polsce może ubiegać się o certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu, który będzie znakiem stałego dbania o bezpieczeństwo wychowanków w sieci.


Z okazji międzynarodowgo Dnia Bezpiecznego Internetu 2012 w lutym 2012r. zorganizowano w Szkole Podstawowej dwa konkursy:
- konkurs na plakat na temat: "Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!",
- konkurs na film na ten sam temat.
W konkursie na plakat z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2012 wyłoniono dwóch zwycięzców: Karolinę Wojtowicz - 6b oraz Magdę Matuszczyk - 4a. Natomiast w kategorii filmowej I miejsce zdobył Jakub Pastuszka - 5c. Gratulujemy zwycięzcom.