PATRON SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZEBRZYDOWICACH: Krzysztof Kamil Baczyński
1921 - 1944

Żołnierz - poeta, należał do najbardziej utalentowanych poetów pokolenia, które debiutowało w latach okupacji. Urodził się 22 stycznia 1921 r. w Warszawie w rodzinie o zamiłowaniach literackich. Wiersze zaczął pisać już jako uczeń Gimnazjum im. Stefana Batorego, które ukończył w 1939 roku. Podczas wojny kontynuował naukę studiując polonistykę na tajnych kompletach. Jako żołnierz Armii Krajowej związany był z Harcerskimi Grupami Szturmowymi. Wiersze Baczyńskiego ukazywały się konspiracyjnie pod pseudonimem Jan Bugaj. Zginął w czwartym dniu Powstania Warszawskiego na Placu Teatralnym. Miał wtedy 23 lata. Baczyński napisał ponad 400 wierszy, które stanowią jedną z najpiękniejszych kart polskiej poezji.