Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo

Zespół Szkół w Zebrzydowicach otrzymał dofinansowanie na realizację działań operacji pt. "Zdrowa rybka, skoczna żabka" - rozwijanie wiedzy, umiejętności, zdolności uczniów poprze udział w kółkach zainteresowań drogą do wzrostu aktywności społecznej na obszarze objętym działalnością Stowarzyszenia "Żabi Kraj" w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności zawartego w Programie Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013".
Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej na obszarze objętym działalnością Stowarzyszenia "Żabi Kraj" poprzez podniesienie aktywności i uatrakcyjnienie oferty kółek zainteresowań, głównie dla uczniów klas I -III szkoły podstawowej. Planuje się wyposażenie sal, zakup sprzętu multimedialnego i RTV oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć kółek zainteresowań związanych z ekologią, zdrowym trybem życia, tradycjami oraz kulturą rybacką. Projekt będzie realizowany w szkołach Gminy Zebrzydowice: Szkole Podstawowej w Marklowicach Górnych, Szkole Podstawowej w Kończycach Małych, Zespole Szkół w Kaczycach i Zespole Szkół w Zebrzydowicach.

Zapraszamy na dzień otwarty "Ze zdrową rybką i skoczną żabką zapraszamy idziemy do szkoły".
7 maja 2015r. w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Orzeszkowej 73 w ramach realizacji projektu "Zdrowa rybka, skoczna żabka…" odbędzie się dzień otwarty, w ramach którego będzie można:
- od 13.00 - 15.00 - zwiedzać budynek szkoły wyposażony m.in. ze środków projektu
- od 13.00 - 14.00 - uczestniczyć w zajęciach otwartych kółka dziennikarskiego i artystyczno - ruchowego