Maj 20 2024 22:50:51
Trzecioklasiści !!!
Konkurs Shakespeare'a
Insta.Ling
Sport
Osiągnięcia uczniów Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego
Wolontariat
Konkursy
Różne
Zdrowie
Nasze programy

Kalendarium
1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Historia szkolnictwa
1679 -
początki szkolnictwa w Zebrzydowicach potwierdzone w źródłach kościelnych biskupstwa wrocławskiego. Brak jednak dokładnych danych o czasie powstania pierwszej szkoły na terenie Zebrzydowic.

1734 -
szkoła na tzw. "Januszówce" za rzeką Piotrówką - miejsce obecnej leśniczówki.

1787 -
1-klasowa szkoła drewniana w centrum wsi. wybudowana na polecenie wizytatora biskupa wrocławskiego, do którego zobowiązany został ówczesny proboszcz Szymon Rosini, ponieważ wylewy rzeki utrudniały dostęp uczniom do szkoły.

1804 -
Generalny Wikariat w Cieszynie przejmuje zarząd nad szkołami Księstwa Cieszyńskiego, w tym szkołą w Zebrzydowicach,

1848 -
3-klasowa murowana szkoła w centrum wsi, budynek zwany później "Halfarówką", obecnie miejsce parkingowe pomiędzy ulicami: ks. A. Janusza, a E. Orzeszkowej.

1907 -
6-klasowa szkoła - nowy 1-piętrowy budynek wybudowany obok istniejącej szkoły.

1925-1934 -
szkoła wydziałowa umiejscowiona w nadbudowanym, drugim piętrze budynku z 1907 roku.

1934 -
1. oddanie do użytku nowego obiektu szkolnego budowanego na potrzeby szkoły wydziałowej
2. reforma szkolnictwa - likwidacja szkół wydziałowych
3. powołanie do życia szkoły podstawowej nr 2.

1934-1939 -
w Zebrzydowicach istnieją 2 szkoły podstawowe: nr 1 - w centrum wsi - obecnie nieczynny budynek przy ul. E. Orzeszkowej zwany szkołą "starą", nr 2 - obecnie przy ul. J. Kochanowskiego - zwany szkołą "nową".

1939-1945 -
1. szkoła podstawowa nr 1 - zamieniona na niemiecki urząd gmin
2. szkoła podstawowa nr 2 - szkołą niemiecką.

1945 -
naukę zorganizowano od 01 września w budynku dawnej szkoły nr 1.
1949 -
1. przywrócono do stanu używalności po zniszczeniach wojennych, budynek nr 2
2. po II światowej w Zebrzydowicach istnieje tylko jedna szkoła podstawowa, ale zajęcia odbywają się w dwóch budynkach oddalonych od siebie o około 700m: tzw. "starej" i "nowej" szkole, na dwie zmiany. Nauczyciele w czasie przerw "wędrują" pomiędzy nimi.

1975 -
reforma szkolnictwa - powołana zostaje Zbiorcza Szkoła Gminna w Zebrzydowicach, do której dowożone są dzieci z Marklowic. Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych staje się filią szkoły zebrzydowickiej.

1984 -
likwidacja szkół gminnych - w Marklowicach Górnych pozostaje szkoła podstawowa, ale tylko z klasami I-IV, od klasy V uczniowie nadal dojeżdżają do Zebrzydowic.

1986-1992 -
rozbudowa obiektu tzw. "nowej" szkoły.

1988 -
otwarcie nowego skrzydła budynku, nadanie szkole podstawowej imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. koniec nauki na dwie zmiany - wszyscy uczniowie rozpoczynają lekcje o godz. 8.00.


1990 -
oddanie do zasiedlenia domu nauczyciela wybudowanego w obrębie kompleksu szkoły.

1992 -
1. oddanie po kapitalnym remoncie i nadbudowie o jedną kondygnację "nowej" szkoły;
2. zakończenie rozbudowy całości obiektu przy ul. J. Kochanowskiego;
3. zamknięcie obiektu tzw. "starej" szkoły.
4. zaniechano nazw "stara" i "nowa" szkoła.
5. wszyscy uczniowie po raz pierwszy od 1949 roku uczą się tylko na jedną zmianę, w jednym rozbudowanym i zmodernizowanym obiekcie szkolnym;
6. klasy młodsze zajęcia mają w budynku "A" z 1934 roku;
7. klasy starsze w obiekcie "B" z 1988 roku;
8. nadanie sztandaru szkole podstawowej;

1994 -
Jubileusz 60 - lecia budynku szkoły - otwarcie szkolnego muzeum.
1995 -
Rozpoczęcie współpracy z Polską Szkołą w Karwinie - Nowym Mieście w Republice Czeskiej.

1996 - otwarcie cieszyńskiej izby regionalnej przy szkolnym muzeum.

1998 -
1. Początek wieczorów regionalnych poświęconych obrzędom i tradycjom Śląska Cieszyńskiego, które są wyrazem uznania i szacunku dla naszych przodków, wspomnieniom tego co minęło, stanowią okazję do spotkania wszystkich, którzy z Ziemi Cieszyńskiej wywodzą swoje korzenie oraz tych, którzy tę Ziemię szczególnie umiłowali
2. I wieczór regionalny poświęcony poezji i prozie regionalnej z wykorzystaniem tekstów miejscowych twórców.
1999 -
Reforma strukturalna i programowa szkolnictwa - powstanie:
6 - letniej szkoły podstawowej;
3 - letniego gimnazjum.

1999 -
Powołanie przez radę gminy Zespołu Szkół w Zebrzydowicach w skład, którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Gimnazjum.
2000 -
1. 06 kwietnia wchodzi w życie znowelizowana Ustawa Karta Nauczyciela wprowadzająca stopnie awansu zawodowego nauczycieli: stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany,
2. II wieczór regionalny poświęcony obrzędowi ludowemu wesela cieszyńskiego

2001 -
Uroczyste nadanie gimnazjum imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego uroczyste nadanie sztandaru gimnazjum.

2002-2004 -
Budowa przyszkolnej bazy sportowej.
2002 -
Otwarcie nowej sali sportowej. III wieczór regionalny "Jak żech chodzoł do szkoły"

2003 -
Rozdzielenie obiektów szkolnych: budynek A - Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, budynek B - Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

2004 -
Otwarcie krytej pływalni - zakończenie budowy przyszkolnej bazy sportowej. jubileusz 70-lecia Szkoły w Zebrzydowicach IV wieczór regionalny "Opowiastki potki Andzi"

2005 -
1. V wieczór regionalny "Od Austryje do Unije, czyli ożywobyciu Francka", zakończenie obchodów 700-lecia Zebrzydowic
2. Adopcja na odległość czternastoletniego chłopca z Tanzanii w ramach projektu "Pomóżmy Afryce"

2006 -
uzyskanie II miejsca w powiecie we współzawodnictwie sportowym w roku szkolnym 2005/2006

2007 -
1. Przejście na emeryturę długoletniego Dyrektora Zespołu Szkół mgr Czesławy Haczek.
2. Zmiana na stanowisku dyrektora - funkcje dyrektora Zespołu Szkół w Zebrzydowicach od roku szkolnego 2007/2008 objęła mgr Jolanta Wawrzyczek- nauczycielka gimnazjum, wicedyrektor zespołu szkół.
3. Uzyskanie I miejsca w powiecie we współzawodnictwie sportowym w roku szkolnym 2006/07
4. Modernizacja budynku B: wymiana okien, termoizolacja.
5. Monitoring w szkole - zainstalowanie kamer.

2008 -
1. Nadbudowa łącznika w budynku B - pozyskanie sali lekcyjnej
2. Malowanie pomieszczeń budynku gimnazjum
3. Odnowienie elewacji budynku szkoły podstawowej
4. I miejsce w powiecie we współzawodnictwie sportowym w roku 2007/2008
5. VI wieczór regionalny "Tu je moji miejsce"
6. "Adopcja na odległość" - zaadaptowanie przez SP grupy dzieci z Sudanu w Afryce
7. Rozpoczęcie realizacji programu Unii Europejskiej "Comenius - uczenie się przez całe życie" we współpracy ze szkołami z Niemiec, Republiki Czeskiej, Turcji, Węgier, Hiszpanii i Siemianowic Śląskich
8. Przystąpienie gimnazjum do projektu Śląskiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie

2009 -
1. Organizacja międzynarodowego spotkania przedstawicieli szkół partnerskich w ramach projektu Comenius (04.05-08.05.2009)
2. Otrzymanie przez Gimnazjum w Zebrzydowicach Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
3. Rozpoczęcie realizacji projektu edukacyjnego "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"
4. Rozpoczęcie obowiązywania nowej podstawy programowej dla klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum zgodnie z nową Ustawą wprowadzającą 6-latki do szkół

2010-
1. X jubileuszowy Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej
2. X Jubileuszowy powiatowy konkurs Recytatorski "Poezja i proza w Języku Shakespear'a
3. Zakończenie realizacji projektu Comenius
4. Rozpoczęcie realizacji projektu unijnego "Przystanek - Szkoła - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice"
5. Realizacja projektu "Radosna szkoła" - utworzenie sali lekcyjnej przeznaczonej do realizacji działań z nowej podstawy programowej

2011-
1. Otrzymanie przez Szkołę Podstawową w Zebrzydowicach certyfikatu "Szkoła Bezpiecznego Internetu"
2. Uzyskanie przez Gimnazjum w Zebrzydowicach certyfikatu "European Language Label"
3. Rozpoczęcie budowy obiektu sportowego - Orlik
4. Zakończenie realizacji projektu edukacyjnego "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" (trzeci etap)
O nas
Dla Rodziców
Rekrutacja
 • Zgłoszenie ucznia z rejonu:
 • Statut
  Statut Szkoły Podstawowej
  Samorząd Uczniowski

  Projekty edukacyjne
  Pogoda
  Dla nauczycieli

  Logowanie
  Nazwa użytkownika

  Hasło  Nie możesz się zalogować?
  Poproś o nowe hasło
  Wygenerowano w sekund: 0.02 634,633 Unikalnych wizyt