Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zebrzydowicach

efs

Szkoła Podstawowa otrzymała w okresie wakacyjnym 2007 r. nową pracownię komputerową w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 2.1 i 2.2 w ramach środków współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny w projekcie realizowanym przez Ministerstwo pt. "Pracownie komputerowe dla szkół". W pracowni odbywać się będą zajęcia dydaktyczne przewidziane dla klas szkoły podstawowej w ramach zajęć obowiązkowych oraz kółka zainteresowań.
Wygenerowano w sekund: 0.01
376,211 Unikalnych wizyt