Zastępstwa w dniu 2018-11-16 piątek
Klaudia Baron
lekcja opis zastępca
1 5 d - Religia, 358 Marek Mażarski
2 5 c - Religia, 358 Lucyna Lasok-Zarzecka
4 4 a - Religia, 358 Bożena Kozikowska
5 5 a - Religia, 358 Danuta Taruc
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
1 P1A- Jadwiga Nowakowska
2 P1A- Maria Branny
5 P1A- Monika Kawalec
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN