Luty 23 2024 04:23:20
Trzecioklasiści !!!
Konkurs Shakespeare'a
Insta.Ling
Sport
Osiągnięcia uczniów Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego
Wolontariat
Konkursy
Różne
Zdrowie
Nasze programy

Kalendarium
1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
stołówka - regulamin

1. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do kulturalnego zachowania się:

SZANUJEMY JEDZENIE!!!

Posiłki spożywamy w ciszy – NIE KRZYCZYMY !!!

DBAMY OSPRZĘT, ZASTAWĘ I WYPOSAŻENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ!!!


2. Po wejściu do stołówki każdy uczeń zajmuje wyznaczone przy stoliku miejsce, samodzielnie z zachowaniem należytej ostrożności nalewa zupę z wazy do talerza i w ciszy spożywa pierwsze danie.

3. Po spożyciu zupy uczeń zabiera swój numerek z tablicy i podchodzi do okienka po drugie danie przestrzegając należytego porządku, zachowując odpowiednią dyscyplinę, stosując się do poleceń dyżurującego nauczyciela.

4. Obowiązkiem każdego ucznia jest sprzątanie po sobie stolika. Sztućce należy odkładać do koszyka, który umieszczony jest na wózku.

5. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do dokonania wpłaty za obiady do dnia 10 każdego miesiąca.

6. Nieobecność na obiedzie z powodu np. choroby, pilnego wyjazdu itp. należy zgłosić najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8 .15 u pani intendent tel. 32 4693481 wew. 44 lub w sekretariacie szkoły.

7. Nieobecności spowodowane wyjazdami na wycieczki klasowe, rajdy itp. należy zgłaszać na 1 dzień przed planowanym wyjazdem.

8. Pieniądze z odpisanego obiadu pomniejszają kwotę do zapłaty w miesiącu następnym.

9. Zgłaszanie nieobecności w miesiącu czerwcu następuje do 31 maja każdego roku.

10. Z obiadów można zrezygnować z końcem każdego miesiąca, zgłaszając swoją decyzję nauczycielowi świetlicy.

11. GODZINY WYDAWANIA OBIADÓW - przerwy: 11.30 – 11.50 oraz 12.30 – 12.50.

W wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość spożycia obiadu poza wyznaczonymi przerwami, nie później jednak niż do godz. 14.00.

12. Nieprzestrzeganie regulaminu stołówki będzie podstawą do skreślenia ucznia z listy korzystających z obiadów.
O nas
Dla Rodziców
Rekrutacja
 • Zgłoszenie ucznia z rejonu:
 • Statut
  Statut Szkoły Podstawowej
  Samorząd Uczniowski

  Projekty edukacyjne
  Pogoda
  Dla nauczycieli

  Logowanie
  Nazwa użytkownika

  Hasło  Nie możesz się zalogować?
  Poproś o nowe hasło
  Wygenerowano w sekund: 0.01 632,610 Unikalnych wizyt