Luty 03 2023 18:26:24
Trzecioklasiści !!!
Konkurs Shakespeare'a
Insta.Ling
Sport
Osiągnięcia uczniów Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego
Wolontariat
Konkursy
Różne
Zdrowie
Nasze programy

Kalendarium
1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Stołówka- informacje

Rodzice zobowiązują się do wniesienia opłaty za wyżywienie za cały miesiąc z góry, do dnia 10 każdego miesiąca, za które wnoszona jest opłata. Wpłat należy dokonać na podstawie otrzymanego ze szkoły kwitu informującego o należności za obiady w danym miesiącu.


Czerwiec 2018
Pełna odpłatność za obiady wynosi : 49,00 zł
klasy 3 gimnazjum płacą: 42,00 zł

Wpłat należy dokonać w terminie od 01.06.18 do 10.06.2018 na podstawie otrzymanych ze szkoły kwitów.

W tytule przelewu proszę podać : IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ORAZ KLASĘ!

UWAGA!!!! - ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO – nowe konto nr:
57 8470 0001 2001 0069 3547 0003

- NABYWCA: Szkoła Podstawowa im. K.K.Baczyńskiego w Zebrzydowicach 43-410 Zebrzydowice ul. Kochanowskiego 55


Wpłat należy dokonać w terminie od 1. do 10. dnia każdego miesiąca. Jeżeli dzień 10. przypada na dzień wolny, termin upływa 9. dnia bieżącego na podstawie otrzymanych ze Szkoły kwitów.


Informujemy, że od dnia 01.01.2017r. cena jednego obiadu w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach wynosić będzie 3,50 zł.


Wpłat za obiady, zgodnie z zawartą umową, prosimy dokonać do dnia 10 każdego miesiąca na podstawie otrzymanych ze szkoły kwitów na konto bankowe: internetowo, przelewem lub w banku.

Informujemy również, że Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju nie pobiera opłat za w/w należności.
Informację o wysokości odpisu można otrzymać telefonicznie pod numerem 32-4693 481 wew. 44.

ODPISY OBIADÓW

Pod numerem wewnętrznym 32-4693 481 wew. 44 można dokonywać również odpisów obiadów do godziny 8:00 bieżącego dnia lub na określony termin. Odpisów można dokonywać na bieżąco do końca miesiąca maja. Odliczenia za dni czerwcowe możliwe są tylko po zgłoszeniu ich z góry w miesiącu maju.
O nas
Dla Rodziców
Rekrutacja
 • Zgłoszenie ucznia z rejonu:
 • Statut
  Statut Szkoły Podstawowej
  Samorząd Uczniowski

  Projekty edukacyjne
  Pogoda
  Dla nauczycieli

  Logowanie
  Nazwa użytkownika

  Hasło  Nie możesz się zalogować?
  Poproś o nowe hasło
  Wygenerowano w sekund: 0.03 625,869 Unikalnych wizyt