Witaj na stronie!

szukaj:
Zespół Szkół

Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Organizacja
:: Strona główna
:: Kierownictwo
:: Organ prowadzący
:: Rada Rodziców
:: Samorząd Uczniowski SP
:: Samorząd Uczniowski G

Organizacja pracy
:: Kalendarz roku
:: Godziny pracy
:: Dzwonki
:: Dni wolne
:: Plan lekcji
:: Zastępstwa

Baza
:: Baza dydaktyczna
:: ICIM
:: Współpraca młodych ludzi nie zna granic
:: Przystanek Szkoła


Dokumenty
:: Statut SP
:: Statut G
:: Regulamin SU szkoły podstawowej
:: Regulamin SU gimnazjum
:: Zgłoszenie do Gimnazjum - doc
:: Zgłoszenie do Gimnazjum - pdf
:: Zgłoszenie do klasy I SP - doc
:: Zgłoszenie do klasy I SP - pdf
:: Podanie o bilet
:: Podręczniki SP
:: Podręczniki G
:: Regulamin podręczników SP
:: Regulamin podręczników G
:: Baza dydaktyczna
:: ICIM

...
Jesteś:
Licznik (http://krajniak.org/counters)
gościem naszego
Biuletynu Informacji Publicznej
Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej


"Współpraca młodych ludzi nie zna granic"

Od września 2011 r. Zespół Szkół w Zebrzydowicach rozpoczął działania, w ramach projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska pt. " Współpraca młodych ludzi nie zna granic". Projekt realizowany będzie przez Gminę Zebrzydowice i ukierunkowany jest na poprawę warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki, wspierania współpracy w zakresie edukacji oraz podnoszenia umiejętności i kwalifikacji. Wykonawcą wiodącym projektu jest Gmina Zebrzydowice a partnerem Gmina Petrovice u Karvine. Opis projektu: w celu kontynuacji trwającej już od lat współpracy pomiędzy społecznościami Gminy Zebrzydowice i Petrovic u Karvine obie gminy zamierzają realizować działania ukierunkowane na podwyższenie wiedzy językowej oraz umiejętności uczniów i obejmują : 10- miesięczny kurs języka czeskiego(dorośli), wspólne działania sportowe, krajoznawcze, informatyczne i artystyczne. W projekcie przewidziano również: zakup sprzętu audiowizualnego, sportowego i innych materiałów. Efektem dwuletniej współpracy będzie integracja uczniów obu szkół, wystawy prac artystycznych, niezapominanie przeżycia ze wspólnych wycieczek, przedstawień teatralnych, zawodów sportowych oraz mini słownik czesko-polski, a ponadto szkoła zostanie doposażona w sprzęt informatyczny. Budżet całego projektu został podzielony w równych częściach pomiędzy dwóch partnerów oraz pozyskano dofinansowanie z EFRR.KLIKNIJ:
WYDARZENIA - WSPÓŁPRACA MŁODYCH

Copyright by Twoja.Strona | Valid HTML 4.01 & CSS szablony Kontakt z administratorem