Szkoła Podstawowa
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Zebrzydowicach

UWAGA!!!
Rusza nowa strona internetowa szkoły. Proszę zapamiętać nowy adres internetowy strony:
http://spzebrzydowice.szkolnastrona.pl/