PaĹşdziernik 23 2017 19:00:53
Trzecioklasiści !!!
Konkurs Shakespeare'a
Insta.Ling
Sport
Osiągnięcia uczniów Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego
Wolontariat
Konkursy
Różne
Zdrowie
Nasze programy

Kalendarium
1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Przygoda Zespołu Szkół w Zebrzydowicach z Comeniusem trwa!

Dzięki istnieniu takich programów jak Comenius, wspieranych finansowo przez Unię Europejską, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli poza granicami kraju jest w zasięgu naszych rąk. Wystarczy do tego świadomość o ich istnieniu oraz trochę samozaparcia.
Comenius to jeden z czterech programów sektorowych programu Unii „Uczenie się przez całe życie. Adresowany do uczniów, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych, jednostek terytorialnych i innych organizacji działających w obszarze edukacji wspiera rozwój i doskonalenie europejskiego systemu oświaty poprzez międzynarodową współpracę. Comenius oprócz Partnerskich Projektów Szkół, Partnerskich Projektów Regio, Asystentury Comeniusa, Indywidualnych wyjazdów uczniów proponuje akcję pt Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej. Dzięki niej mogłam uczestniczyć w 2 tygodniowym szkoleniu zagranicznym na terenie Francji.
Zanim do tego doszło musiałam poświecić trochę swojego wolnego czasu na zaznajomienie się z programem na oficjalnej stronie FRSE ( www.frse.org.pl ), wymaganiami formalnymi oraz sposobem wypełniania wniosku. Następnie wyszukać ciekawą formę szkolenia, wypełnić i wysłać wniosek on line, a następnie drogą pocztową. Potem nastąpił okres oczekiwania na wyniki selekcji oraz okres oczekiwania na umowę i wreszcie pierwszą ratę pokrywającą 70 % procent kosztów całego wyjazdu. Pozostałe 30% otrzymuje się po złożeniu raportu końcowego już po powrocie ze szkolenia. Jeśli wypełniało się wniosek to nie jest to już nic trudnego.
Pobyt w regionie Langwedocji na południu Francji był niezapomniany, pełen wrażeń, a co najważniejsze przyczynił się do podniesienia moich umiejętności zawodowych, językowych i interpersonalnych.
Szkolenie prowadzone przez francuskich wykładowców odbywało się w gronie nauczycieli z
różnych krajów Europy. Dzięki temu możliwa była wymiana doświadczeń i zdobycie wiedzy na temat systemu oświaty w innych państwach. Międzynarodowy charakter grupy skłaniał do refleksji nad wielokulturowością, był niepowtarzalną okazją do nawiązania nowych kontaktów, współpracy poznanie obyczajów nowych kolegów i koleżanek.
Zajęcia odbywały się w centrum pięknego miasta Montpellier. Każdego dnia od godziny 9 do 16 braliśmy udział w warsztatach metodycznych, na których przedstawiono nam nowe trendy w nauczaniu języków obcych, ciekawe techniki i metody pracy za pomocą nowych technologii, piosenki, materiałów audio-video, gier i zabaw. Po zajęciach do godziny18 odbywały się konferencje i wykłady realioznawcze, których celem było poszerzenie i aktualizacja wiedzy o współczesnej Francji jak i ewolucji dzisiejszego języka francuskiego. Wszystko to było wzbogacone w weekendowe wycieczki po regionie oraz spotkania integracyjne.
Był to intensywny, ale niezwykle bogaty w doświadczenia pobyt, po którym wracam z pełną motywacją oraz świeżą energią do pracy.
Szkolenia i wyjazdy zagraniczne uważam za jeden z ważniejszych elementów w pracy nauczyciela języka obcego. Zachęcam więc innych do korzystania z programów oferowanych i finansowanych przez Unię dzięki, którym wyjazdy te są dla nas w pełni możliwe. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która koordynuje projekty i programy ( www.frse.org.pl )

Aneta Szpiech-KosekPierwsza pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia - "Nagłe zatrzymanie krążenia"Gdyby więcej ludzi umiało udzielać pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia -100,000 osób rocznie w Europie mogłoby żyć – twierdzi Europejska Rada Resuscytacji.

Każdego roku u około 400,000 Europejczyków występuje nagłe i niespodziewane NZK, z czego w ok. 350,000 przypadkach zdarza się to poza szpitalem. Nagłe NZK poza szpitalem może zdarzyć się wszędzie, na przykład na ulicy, w miejscu pracy, w czasie ćwiczeń rekreacyjnych oraz innego typu wysiłku fizycznego. Przeważająca większość NZK występuje w domu. Aktualnie mniej niż jedna osoba na dziesięć przeżywa to zdarzenie. Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia może spowodować 2-3 krotny wzrost przeżywalności. Niestety na dzień dzisiejszy tylko w 1 przypadku na 5 zdarzeń pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja. Zwiększenie częstości podejmowania resuscytacji mogłoby uratować 100,000 istnień ludzkich w Europie rocznie.

“Niestety jedynie niewielki odsetek osób, u których występuje nagłe zatrzymanie krążenia poza szpitalem otrzymuje pomoc wystarczająco szybko, aby przeżyć” mówi Professor Maaret Castrén, Karolinska Institutet, Szwecja, przewodnicząca ERC.

Tymczasem resuscytacja krążeniowo-oddechowa jest łatwiejsza niż większość ludzi uważa. Pokazuje to między innymi interaktywny film edukacyjny „Nagłe zatrzymanie krążenia”:
https://www.szkolenia-bhp24.pl/nagle-zatrzymanie-krazenia

Film powstał pod patronatem merytorycznym Polskiej Rady Resuscytacji, przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa. Widz nie tylko śledzi akcję filmu, ale może aktywnie w niej uczestniczyć poprzez dokonywanie wyborów prawidłowych wariantów pierwszej pomocy. Dzięki temu łatwiej zapamiętać prawidłowy algorytm udzielania pomocy poszkodowanemu.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem. Pamiętaj jednocześnie, iż w celu opanowania techniki udzielania pierwszej pomocy warto skorzystać z darmowych, organizowanych przez liczne stowarzyszenia i fundacje - dla bezpieczeństwa Twoich najbliższych!

HR LAB Health and Safety

Tematy projektów edukacyjnych 2013
Rozpoczynamy realizację projektów edukacyjnych. Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu zgłaszają się do opiekuna projektu i składają pisemną deklarację udziału. Ostateczny termin wyboru tematu przypada na 20 października. Opiekunowie projektów przekazują pisemne deklaracje uczniów wychowawcom klas. Przypominamy, że projekty realizujemy w grupach 4 - 8 osobowych. Grupa wypełnia „kartę projektu”, która jest do pobrania na naszej stronie internetowej.

Tematy projektów edukacyjnych 2013/2014:
1. '' Na barykadzie z piosenką " - znane, mniej znane oraz zapomniane pieśni okresu okupacji
w związku z przypadającą 70 rocznicą wybuchu powstania warszawskiego.
p. D. Taruc i p. M. Branny

2. Zaczarowanym pociągiem w świat utworów Juliana Tuwima - w stulecie poetyckiego debiutu
i sześćdziesiątą rocznicę urodzin Poety.
p. K. Dynek, p. K. Knyps-Korycka


3. Postacie literackie i motywy ich działania.
p. M. Mika

4. Muzyczne interpretacje największych przebojów światowego kina.
p. H. Donocik


5. „Polish-English cookbook” – polskie dania po angielsku. Wykonanie książeczki kucharskiej.
p. W. Dandyk

6. „Have fun with english” – wykonanie pomocy do nauki języka angielskiego dla przedszkolaków.
p. K. Kondziołka

7. „English is fun”- przygotowanie pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
p. A. Prószyńska


8. „La vie quotidienne en Europe.” – Życie naszych rówieśników w wybranych krajach Europy.
p. A. Szpiech-Kosek

9. "Schlesiche Küche"- poznajemy tradycyjne potrawy kuchni śląskiej. Wykonanie książeczki kucharskiej.
p. B. Puzoń

10. Procent – najbardziej popularne pojęcie matematyczne w życiu człowieka.
p. A. Karwowska Pawliczek

11. Podatki - cena cywilizacji?
p. B. Piguła

12. „Kolorowa chemia” – badamy odczyny roztworów.
p. I. Buława


13. „Badamy dźwięki wokół nas” – fizyka w życiu codziennym.
p. D. Fila


14. „Talerz na piątkę z plusem”- czyli mądrzej jem, zdrowiej żyję.
p. I . Wyka

15. „Pełna miska dla schroniska” – lepsze życie w schronisku i dla jego mieszkańców.
p. S. Brenk

16. „Tildy, potworniaki i inne minionki” - czyli szmaciankowy zawrót głowy.
p. L. Lasok-Zarzecka

17. Pracownia techniczna wizytówką naszej szkoły – renowacja klasopracowni.
p. M. Mażarski

18. System CMS - jako narzędzie publikacji informacji.
p. D. Hobernik-Pindel

19. Igrzyska Olimpijskie - duże międzynarodowe wydarzenia sportowe.
p. B. Grela – Kukuczka

20. „Sport niepełnosprawnych” – przekraczanie barier w sporcie.
p. J. Utikal

21. „Sport to zdrowie” - Aktywizacja uczniów szkoły podstawowej do czynnego uczestnictwa w zajęciach sportowych.
p. M. Jarocka

22. Krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy Zebrzydowice – popularyzacja gry w tenisa ziemnego.
p. H. Czaja
Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wykonania quizu prezentowanego w ramach Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa.

Już po raz drugi w Europie organizowana jest w październiku kampania mająca na celu podniesienie poziomu świadomości dotyczącej zagrożeń w cyberprzestrzeni. Celem Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa jest zarówno popularyzacja wiedzy o zagrożeniach w cyberprzestrzeni, jak i promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu i nowoczesnych technologii IT wśród szerokiej grupy użytkowników: w domu, w pracy, w szkole, na uczelni - co jest jednym z priorytetów europejskiej Strategii Cyber Bezpieczeństwa.

Kampania realizowana jest z inicjatywy Komisji Europejskiej przy współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) w krajach Unii Europejskiej.Więcej informacji na stronie:http://www.bezpiecznymiesiac.pl/ lub http://cybersecuritymonth.eu
Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 dostępne są pod następującym adresem:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=320&news=3926&number=1

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nimi.
Dyżur Środowy
W dniu 2.10.2013 Dyżur Środowy trwać będzie w godzinach 16.00-17.00.
Serdecznie zapraszamy.
KOLEJNY SUKCES DAWIDA CHODURY z klasy 3c gimnazjum
W sobotę 21 września 2013 r. Dawid reprezentował LGR „Żabi Kraj” podczas finału Międzyregionalnego Konkursu Wiedzy o Rybactwie zajmując 2 miejsce.

W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z LGR OPOLSZCZYZNA i LGR „ ŻABI KRAJ”. Uczniowie ustnie odpowiadali na szereg pytań
z zakresu rybactwa. W jury zasiedli pracownicy Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu: dr hab. inż. Andrzej Pilarczyk i dr Henryk Białowąs. Finał miał miejsce na rynku w Skoczowie, gdzie w dniach 19 – 22 września odbywały się XI Regionalne Dni Rybactwa.

Dawidowi serdecznie gratulujemy wspaniałego wyniku.

ZAPRASZAMY NA WYWIADÓWKI -25.09.2013
W DNIU 25 WRZEŚNIA 2013 R.ODBĘDĄ SIĘ WYWIADÓWKI:
godz. 16:00 - Szkoła Podstawowa - kl. I - VI - budynek przy ul. J.Kochanowskiego 55,
godz. 17:15 - Gimnazjum kl. I- III,

godz. 18:15 - Spotkanie Rady Rodziców - przewodniczących klas.
Regionalny Konkurs Wiedzy o Rybactwie -sukces Dawida Chodury z klasy 3c gimnazjum
06 września 2013 r. czworo uczniów Gimnazjum w Zebrzydowicach wyłonionych podczas szkolnych eliminacji, wzięło udział w konkursie w PAN w Gołyszu. Najlepszych 8 uczniów z etapu regionalnego, w tym Dawid Chodura, zostało zakwalifikowanych do Międzyregionalnego Konkursu Wiedzy o Rybactwie, jako reprezentanci LGR „ Żabi Kraj”. Finał odbędzie się 21 września na skoczowskim rynku podczas XI REGIONALNYCH DNI RYBACTWA I.W.
Kiermasz podręczników używanych
W czwartek 5.09.2013 odbędzie się w naszej szkole kiermasz używanych podręczników (dla szkoły podstawowej i gimnazjum).
Podręczniki należy przynieść przygotowane i wycenione do sprzedaży.
Serdecznie zapraszamy.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/14
Gimnazjum
9.30 - Msza św. w kościele
10.30 - Uroczyste rozpoczęcie w auli szkolnej

Szkoła Podstawowa
8.00 - Msza św. w kościele
9.00 - Uroczyste rozpoczęcie w auli szkolnej dla wszystkich uczniów z klas I-VI w budynku szkolnym przy ul. Kochanowskiego 55

O nas
Dla Rodziców
Rekrutacja
 • Zgłoszenie ucznia z rejonu:
 • Statut
  Statut Gimnazjum
  Samorząd Uczniowski

  Projekty edukacyjne
  Pogoda
  Dla nauczycieli

  Logowanie
  Nazwa użytkownika

  Hasło  Nie możesz się zalogować?
  Poproś o nowe hasło
  Wygenerowano w sekund: 0.02 422,020 Unikalnych wizyt